De Nederlandse Besturen

Taco Anema, Huis Marseille

Wat is Nederland zonder overleg? Zonder het typisch Hollandse ‘poldermodel’? Huis Marseille, Museum voor Fotografie in Amsterdam, toont meer dan dertig groepsportretten die Taco Anema maakte van besturen van non-profitorganisaties. Tezamen vormen de foto’s een prachtige illustratie van de bestuurlijke cultuur van dit land. Koekjes, koffiekannen en een onpersoonlijke vergaderomgeving zijn vaak karakteristiek. De besturen die Anema fotografeerde vallen in dezelfde iconografische traditie als de zeventiende-eeuwse regentenportretten en schuttersstukken waar Nederland beroemd om is. De hedendaagse besturen bevinden zich in alle lagen van de bevolking, los van sociale, religieuze of geografische achtergronden, waarbij het opvallend is dat ook de nieuwe Nederlanders het fenomeen gretig hebben omarmd.

In deze video, speciaal voor deze tentoonstelling geproduceerd, zien we meer achtergrond bij zowel de bestuurscultuur als het proces van Taco Anema in het nemen en selecteren van deze portretten. De film is ruim 7 minuten lang en gedurende de hele tentoonstelling te zien in Huis Marseille.

camera en interviews Taco Anema
montage en vormgeving Oskar Luyer