Labyrint

VPRO, NTR

Labyrint gaat over wetenschap. De wetenschap onderzoekt, vindt uit, legt nieuwe werelden bloot en geeft richting aan onze toekomst. Deze wetenschappelijke ontwikkelingen en nieuwe inzichten geven vaak hoop maar kunnen ook zorgwekkend zijn. Labyrint geeft duiding aan deze ontwikkelingen en zoekt in wetenschappelijke laboratoria naar nieuwe theorieën en experimenten. Labyrint is een coproductie van VPRO en de nieuwe fusieomroep NTR (NPS/Teleac/RVU).

concept  Rob Haarsma, Patrick Janssens
vormgeving  Rob Haarsma
muziek  Han Otten
eindredactie  Rob van Hattum, Marcia van Woensel