Erfgoed van de Oorlog

CAOS, Ministerie van VWS

Met de conferentie op 16 september 2010 wordt het Programma Erfgoed van de Oorlog van het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport afgerond. Minister Klink van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, bood kroonprins Willem-Alexander een catalogus waarin alle projecten van het Erfgoedprogramma zijn opgenomen. Een groot deel van de nalatenschap van de Tweede Wereldoorlog, archieven, documenten, fotocollecties, films, geluidsmateriaal, monumenten en getuigenissen, is met de inspanningen van vele erfgoedinstellingen voor de toekomst bewaard en toegankelijk gemaakt.

De resultaten van het programma Erfgoed van de Oorlog, ontstaan uit projecten waarin het oorlogserfgoed gedigitaliseerd is en digitaal toegankelijk is gemaakt, moeten voor een breed publiek beschikbaar en raadpleegbaar blijven. De minister van VWS heeft daarom het Nederlands Instituut voor Oorlogsdocumentatie gevraagd een coördinatiepunt – het ‘erfgoedpunt’- in te richten dat de taak heeft dit erfgoed te behouden, verder te ontwikkelen en onder de aandacht van een breed publiek te brengen. Centraal staat hierbij steeds het bevorderen van kennis over de Tweede Wereldoorlog.


regie & montage Patrick Janssens
vormgeving Oskar Luyer
beeldresearch Gerard Nijssen
communicatie adviseur Martijn Sobels
event manager Dorien Korsten
programma manager Erfgoed van de Oorlog Ellen van der Waerden