De Slag om Grolle

Nationaal Historisch Museum

Voor het Nationaal historisch museum hebben we filmische beelden opgenomen van ‘De Slag om Grolle’; het naspelen van de slag om Groenlo in 1672. Tijdens de Tachtigjarige oorlog werd de strijd van de opstandige staten der Nederlanden tegen Spanje geleid door achtereenvolgens Willem van Oranje en zijn zonen Mauris en Frederik Hendrik. In die tijd gold dat de partij die de steden beheerste, ook het omringende land beheerste. Grolle (het tegenwoordige Groenlo) in de Gelderse Achterhoek is verschillende keren door beide zijden belegerd.

Door het stopzetten van de subsidie van het Nationaal Historisch museum is dit project nooit afgewerkt. Wel maakt de ‘Organisatie Slag om Grolle’ dankbaar gebruik van de beelden. Hier een selectie van het ruwe materiaal. Het is opgenomen in 4K op een RED.

camera Kees Veling, Kees Fopma
offline montage Kees Veling
geluidsnabewerking Wiebe de Boer